Bushings: Self-Lubricating Metric Series
Metric Series NU Self-Lubricating Bearings Over 45mm Bore

METRIC SERIES
NU Self-Lubricating Bearings - over 45mm Bore

Bronze and plastic/polymer bushings available upon request.

METRIC SERIES NU BEARINGS - OVER 45mm BORE
Nominal
Bearing
Bore
Recommended Installed
Bearing
ID*
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Shaft
Diam.
Housing
Diam.
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
50 49.975
49.950
55.000
55.030
49.990
50.110
20
MB5020NU
30
MB5030NU
40
MB5040NU
50
MB5050NU
60
MB5060NU
55 54.970
54.940
60.000
60.030
54.990
55.110
20
MB5520NU
30
MB5530NU
40
MB5540NU
55
MB5555NU
60
MB5560NU
60 59.970
59.940
65.000
65.030
59.990
60.110
20
MB6020NU
30
MB6030NU
40
MB6040NU
60
MB6060NU
70
MB6070NU
65 64.970
64.940
70.000
70.030
64.990
65.110
30
MB6530NU
50
MB6550NU
70
MB6570NU
 
 
70 69.970
69.940
75.000
75.030
69.990
70.110
40
MB7040NU
50
MB7050NU
70
MB7070NU
 
 
75 74.970
74.940
80.000
80.030
74.990
75.110
60
MB7560NU
80
MB7580NU
 
 
 
80 80.000
79.954
85.000
85.035
80.010
80.145
60
MB8060NU
100
MB80100NU
 
 
 
85 85.000
84.946
90.000
90.035
85.010
85.145
30
MB8530NU
60
MB8560NU
100
MB85100NU
 
 
90 90.000
89.946
95.000
95.035
90.010
90.145
60
MB9060NU
100
MB90100NU
 
 
 
95 95.000
94.946
100.000
100.035
95.010
95.145
60
MB9560NU
100
MB95100NU
 
 
 
METRIC SERIES NU BEARINGS - OVER 45mm BORE
Nominal
Bearing
Bore
Recommended Installed
Bearing
ID*
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Shaft
Diam.
Housing
Diam.
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
100 100.000
99.946
105.000
105.035
100.010
100.145
60
MB10060NU
115
MB100115NU
 
 
 
105 105.000
104.946
110.000
110.035
105.010
105.145
60
MB10560NU
115
MB105115NU
 
 
 
110 110.000
109.946
115.000
115.035
110.010
110.145
60
MB11060NU
115
MB110115NU
 
 
 
115 115.000
114.946
120.000
120.035
115.010
115.145
50
MB11550NU
70
MB11570NU
 
 
 
120 120.000
119.946
125.000
125.040
120.048
120.220
50
MB12050NU
60
MB12060NU
100
MB120100NU
 
 
125 125.000
124.937
130.000
130.040
125.048
125.220
100
MB125100NU
 
 
 
 
130 130.000
129.937
135.000
135.040
130.048
130.220
60
MB13060NU
100
MB130100NU
 
 
 
135 135.000
134.937
140.000
140.040
135.048
135.220
60
MB13560NU
80
MB13580NU
 
 
 
140 140.000
139.937
145.000
145.040
140.048
140.220
60
MB14060NU
100
MB140100NU
 
 
 
150 150.000
149.937
155.000
155.040
150.048
150.220
60
MB15060NU
80
MB15080NU
100
MB150100NU
 
 
METRIC SERIES NU BEARINGS - OVER 45mm BORE
Nominal
Bearing
Bore
Recommended Installed
Bearing
ID*
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Bearing
Length
Shaft
Diam.
Housing
Diam.
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
NPB
Part No.
RFQ per item
160 160.000
159.937
165.000
165.040
160.048
160.220
80
MB16080NU
100
MB160100NU
 
 
 
180 180.000
179.937
185.000
185.046
180.048
180.226
100
MB180100NU
 
 
 
 
200 200.000
199.928
205.000
205.046
200.048
200.226
100
MB200100NU
 
 
 
 
210 210.000
209.928
215.000
215.046
210.048
210.226
100
MB210100NU
 
 
 
 
220 220.000
219.928
225.000
225.046
220.048
220.226
100
MB220100NU
 
 
 
 
250 250.000
249.928
255.000
255.052
250.048
250.232
100
MB250100NU
 
 
 
 
300 300.000
299.919
305.000
305.052
300.048
300.232
100
MB300100NU